Инвеститорите трябва да се подготвят за добре дошло завръщане на инфлацията

Силите, поддържащи дезинфлацията през последните 40 години, изглежда са в отстъпление